Tartışmalı HSYK tasarısı hazır!

  • Ana Sayfa
  • Tartışmalı HSYK tasarısı hazır!
Tartışmalı HSYK tasarısı hazır!
HSYK yasa tasarısı tamamlandı. 49 maddelik tasarı görüşe sunuldu... Taslağa getirilen düzenlemeler şöyle...Abone ol

Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan taslak bakanlığın internet sitesinde yayınlandı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu Tasarısı Ön Taslağıyla getirilen düzenlemeler şöyle özetleniyor.

HSYK ÖZERK MALİ YAPIYA SAHİP OL toptan gelinlik ACAK

1.Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) idarî ve malî özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisi olacak ve kendisine ait bir bütçesi bulunacaktır. (m.3/1, 44/1)
2. Kurulun, Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı şeklinde hizmet birimleri olacak. Başka bir ifadeyle, Teftiş Kurulu HSYK’ya bağlanacak ve HSYK’nun kendi sekretaryası hizmete girecektir. (m.5/2, 10, 14)
3. Kanunlarda açıkça Bakanlığa verilenler dışındaki, hâkim ve savcıların tüm özlük işleri, HSYK tarafından yerine getirilecektir. (m.4)
4. Kurulun üst yöneticisi Başkanvekili, harcama yetkilisi Genel Sekreter, gerçekleştirme görevlisi Genel Sekreter tarafından belirlenecek Genel Sekreter Yardımcısı olacaktır. (m.44/4)
5. Adalet Bakanı olan Başkan, dairelerin çalışmalarına katılamayacaktır. (m.6/3) Sadece Genel Kurul toplantılarına katılabilecektir. Genel Kurulda hakimsavcılarla ilgili disiplin ve üyelerle ilgili suç ve disiplin işlerinin görüşüleceği toplantılara da katılamayacak ve oy kullanamayacaktır. (m.6/3-a, 39/1-c)Kategori : GÜNCEL