YARSAV'dan YSK'ya HSYK itirazı

YARSAV'dan YSK'ya HSYK itirazı
YARSAV, YSK'nın HSYK'ya üye seçiminde uygulanacak genelgenin bazı hükümleri için itiraz etti!Abone ol

YARSAV, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) adli ve idari yargıdan HSYK'ya üye seçiminde uygulanacak genelgenin bazı hükümlerine itiraz etti, bazı hükümlerine açıklık getirilmesini talep etti.

YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan tarafından kendi adına ve yönetim kurulu adına YSK'ya yapılan itiraz başvurusunda, genelgeyle her türlü propaganda yasağı getirildiği ifade edildi.

Anayasa'nın Geçici 19. Maddesinde adayların propaganda yapamayacağının hükme bağlandığı anımsatılan başvuruda, kısıtlayıcı hükmün genelgeyle genişletilemeyeceği savunuldu.

Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesine bu yüksek mahkemeler içi google reklamları nden yapılan seçimlerde her türlü propaganda yasağı bulunduğu, aksi durumun birbirini her yönüyle tanıyan ve bilen kişilerden oluşan bu kurumlardaki seçimlerde eşitliği bozan bir uygulama olacağı anlatıldı.

Yüksek mahkemelerdeki propaganda yasağının adli ve idari yargıda yasak getiren genelgenin söz konusu maddesine haklılık kazandırmadığı savunulan başvuruda, "Tüm yargıç ve savcıların oy kullanacağı ve birbirini tanımama oranının çok yüksek olduğu bir seçimde adayların kendilerini tanıtmalarının sadece mesleki öz geçmişe hapsedilmesi demokratik toplum gerekleriyle hiçbir biçimde bağdaşmamaktadır" denildi.

Genelgeyle aday adaylığı sürecinde de propaganda yasağı öngörüldüğü anımsatılan başvuruda, Anayasa'da sadece adaylar yönünden getirilen kısıtlamanın herkesi kapsayacak şekilde genişletilmesinin hukuki olmadığı öne sürüldü.

Başvuruda vatan hizmetini yerine getiren adli ve idari yargıç ve savcılar yönünden vatan hizmetini yaptıkları yerde mi, mesleki görevlerini yerine getirdikleri yerde mi oy kullanacakları hususunun açıklığa kavuşturulmadığı, vatani hizmetini yapan askeri yargıç ve askeri savcıların oy kullanıp kullanamayacaklarının belirsiz olduğu kaydedildi.

Genelgeyle HSYK üyeliğine aday olan adli ve idari yargı hakim ve savcılarından nüfus kayıt örneği, adli sicil ve görev belgesi istendiği de anımsatılarak, HSYK için Türkiye Adalet Akademisi, Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından yapılan seçimde böyle bir şart aranmadığı belirtildi.

Anayasa'nın geçici 19. maddesinde söz konusu belgelere ilişkin hüküm bulunmadığına da yer verilen başvuruda, "Yargıç ve savcılık görevini yürütmekte olan kişilerden söz konusu belgelerin istenmesinin haklı bir gerekçesi bulunmadığı gibi, bu bilgi belgelerin zorunlu tutulması hiçbir biçimde hukuksal değildir. Birinci sınıf yargıç ve savcılar yönünden bu bilgi ve belgelerin aranması birinci sınıf yargıç ve savcıları rencide eden ayrımcı bir uygulamadır" denildi."

Başvuruda bu konudaki sorunun birinci sınıf yargıç ve savcı listeleri istenilerek çözülebileceği ifade edildi.

Başvuruda genelgenin söz konusu hükümlerine açıklık getirilerek yeniden düzenlenmesi talep edildi.Kategori : GÜNCEL